SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKAMIZ
Buradasınız: Anasayfa / SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKAMIZ
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKAMIZ

MAKRON olarak, başka bir Dünya olmadığının bilinciyle, tüm paydaşlarımıza ve gelecek nesillere sürdürülebilirlik bakış açısı ile fayda yaratmaya odaklanıyoruz. Misyonumuz, vizyonumuz ve temel değerlerimiz doğrultusunda toplumsal, çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliği hedefliyor ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına destek oluyoruz.

Günden güne artan nüfus ve azalan kaynaklar karşısında bugün ihtiyaç duyulan şeyleri karşılarken, gelecekte insanlığın ihtiyacı olanları da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bu gereklilik ise ‘Sürdürülebilir Kalkınma Modelini’ ortaya çıkarıyor.

2012 yılında Rio de Janeiro’da toplanan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’nda sürdürülebilir kalkınma ve yoksulluğun azaltılması çerçevesinde yeşil ekonomi ve sürdürülebilir kalkınmanın kurumsal çerçevesi ele alınmış ve dünyamızın karşı karşıya olduğu acil çevresel, siyasi ve ekonomik sorunları ele alan evrensel hedefler ‘Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (BMSKA)’ kümesi ortaya çıkmıştır.

Bu sorumlulukla, bakış açımız;

TOPLUMSAL

 • Evrensel insan haklarına saygı duyulur, her şartta desteklenir.
 • Çalışan Haklarına saygı duyulur ve tercih edilen işyeri olunur:
 1. İş etiği kurallarına uyulur.
 2. Tüm iş güvenliği sağlanır.

III.          Fırsat eşitliği, çeşitlilik, kapsayıcılık ve gelişim desteklenir.

 1. Sendikalaşma, toplu sözleşme ve örgütlenme haklarına saygı gösterilir.
 2. Ayrımcılık yapılmaz.
 3. İş ve özel yaşam dengesine özen gösterilir.

VII.         Katılımcı bir yönetim yaklaşımı uygulanır.

 • Değer zinciri ve ürün yaşam döngüsü boyunca sağlık, güvenlik ve çevreye olan etkiler önemsenir, yönetilir ve şeffaf olarak paylaşılır.
 • Topluma karşı sorumluluğunu ciddiye alır. Gönüllülük ve sosyal sorumluluk çalışmalarını destekler.
 • Yolsuzluk ve Rüşvete karşıtlığını temel sorumluluk olarak ele alır, iş ve işlemlerini bu anlayışla yapar.
 • Yasal Düzenlemeler minimum gereklilik olarak ele alınır ve tüm yönetim süreçleri şeffaf, adil, sorumlu ve hesap verebilir şekilde yönetilir.
 • Mesleki derneklere katılım sağlanır ve desteklenir.
 • BMSKA' larına destek olunur.

ÇEVRESEL

 • Çevrenin korunması ve kaynakların dikkatli kullanımı tüm süreçlerin odak noktasıdır.
 • Doğal Kaynakların en etkili kullanımı işin bir parçasıdır.
 • Daha az atık için atıkların kaynağında azaltımı yapılır. Sıfır atık yönetimi uygulanır.
 • Enerji ve Karbon Yönetimi ile yenilenebilir ve verimli enerji kullanılır.
 • Çevre Yönetim sistemi ile çevresel etkiler kontrol edilir.
 • Ürünlerde ve hammaddelerde çevreye etki en az seviyeye çekilir.
 • Ekosisteme etkiler daima dikkate alınır.

EKONOMİK

 • Değer Zincirini sorumlu bir şekilde yönetilir. Sürekli gelişim ve iyileştirmeler yapılır.
 • Kalite tüm işlerin odağındadır.
 • Maksimum ekonomik değer üretilir.
 • Kurumsal riskler, stratejik-operasyonel-finansal olarak yönetilir ve bu kültür yaşatılır.
 • İş sürekliliği sağlanır.
 • Bağımsız denetimler yapılır.
 • Tedarikçilerin, insan hakları- fırsat eşitliği- iş etiği- güvenli çalışma ortamı- tüm yasalara ve MAKRON değerleri ile uyumlu olanları ile çalışma yürütülür.
 • İnovatif ve Ar-Ge kültürü sürdürülür.
 • Kurumsal girişimcilik desteklenir.
 • Bilgi ve bilgi birikimi her şartta korunur.

MAKRON olarak tüm bu ilkeler doğrultusunda, yasalar ve mevzuatlarla uyum içerisinde ve ötesinde sorumluluklarımızın gereklerini yerine getiririz. Tüm paydaşlarımızla şeffaf ve hesap verebilir ilişkiler içerisinde Dünyamız ve paydaşlarımız için tüm gücümüzle çalışırız.

Detaylı Bilgi İçin Lütfen Bizi Arayınız.