BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ
Buradasınız: Anasayfa / BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ
BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Bu politikanın uygulanması ile MAKRON Üst Yönetimi, “Küresel pazara, katma değeri yüksek, yenilikçi teknoloji ve ürünler sunmak” vizyonunu gerçekleştirirken sürdürülebilir rekabet gücünün devamı ve gelişiminin gereklerinden biri olarak kurulacak Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik açısından korunmasının, sürekliliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için gerekli olan aşağıdaki temel ilkeleri yerine getirmeyi amaçlar ve taahhüt eder.

 

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi için gerekli tüm kaynakların (altyapı, süreç ve personel) temin edilmesini, Türkiye Cumhuriyeti yasaları, yönetmelikler, genelgeler, müşteri sözleşmeleri ve işin gerektirdiği yasal mevzuat ile belirlenmiş gereksinimlerle uyumlu çalışmanın sağlanmasını,

Gerçek kişilere, kuruluşumuza ya da paydaşlarımıza ait (Müşteri, Tedarikçi, Devlet Kurumları) bilgilerin gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin her durumda güvence altına alınmasını,

Bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliklerine yönelik her geçen gün artan tehditlere ait risk değerlendirme süreçlerinin gerçekleştirilerek tespit edilen risklerin ortadan kaldırılması ya da kabul edilebilir seviyelere düşürülmesi için gereken destek ve katkının sağlanmasını,

“Bilmesi gereken” prensibine uygun olarak, bilginin sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilir olmasının sağlanmasını,

Tüm çalışanların bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacı ile teknik ve davranışsal yetkinliklerin geliştirilmesi ve BGYS etkinliğine katkı sağlamaları için gerekli olan eğitimlerin düzenli olarak sağlanması ile ilgili yapılacak planlamalara gereken desteğin sağlanmasını,

Bilgi güvenliği olaylarına ait gerçek ya da şüpheli tüm ihlâllerin tespit edilmesine, bildirilmesine, kapatılmasına ve tekrar etmesinin engellenmesine yönelik yapılacak çalışmalar için gerekli desteğin sağlanmasını,

İş sürekliliğinin sağlanarak, bilgiye sürekli olarak erişimin planlanan düzeylerde gerçekleşmesi için gereken tüm kaynakların (altyapı, teçhizat, personel) sağlanmasını,

Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin hedeflenen çıktılarının başarılmasının temin edilmesini ve sürekli iyileştirilmesinin desteklenmesini,

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini kurumumuz kapsamında uygulanan diğer tüm yönetim sistemleri ve İş Süreçleri ile bütünleşmiş bir şekilde yöneterek sektörümüzde Bilgi Güvenliği konusunda öncü bir kuruluş olmak için çalışacağız.

Detaylı Bilgi İçin Lütfen Bizi Arayınız.