ETİK POLİTİKAMIZ
Buradasınız: Anasayfa / ETİK POLİTİKAMIZ
ETİK POLİTİKAMIZ

MAKRON tarafından ifade edilen ve yapıtaşımız olan Temel Değerlerimiz içerisindeki Dürüstlük ve Saygınlık ilkemiz ilk sıraya konumlandırmıştır.  Firmamız, Dürüstlük ve Saygınlığı vazgeçilmez en önemli ilke olarak kabul etmektedir. Tüm paydaşlar ile ilişkilerde bu değere uygun, şeffaf standartlar ve karşılıklı açık iletişim içinde davranılmakta ve iş ortaklarımızın da etik ilkelerimize uygun davranması sağlanmaktadır.

Firmamızın iş ve işlemlerinde etik tüm boyutlara uygunluğun sağlanması açısından:

 • Tüm iş ve işlemlerde tüm hukuk kurallarına uyulur.
 • Tüm işler insan haklarına (fırsat eşitliği, cinsiyet eşitliği, farklılıkların kapsanması, insana yakışır çalışma ortamları, korunmaları ve desteklenmeleri, gelişmeleri ve yeteneklerinin değerlendirilmesi, sendikalaşma vb.) saygılı bir şekilde yapılır. Çocuk çalıştırma, zorla çalıştırma, mobbing, taciz ve ayrımcılık vb. asla kabul edilemez ve derhal raporlanmalıdır.
 • Tüm işler müşterileriler (memnuniyetlerine uygun, şeffaf, saygılı ve adil) ve ihtiyaçlarına (geribildirimlerini hızla çözümleyen, ürün tanıtımı ve içeriğinde şeffaf) uygun olarak yapılır.
 • Tüm işlerde hissedarlar için kapasiteyi geliştiren ve büyümeyi destekleyen iş modelleri yaratılır ve kurumsal yönetişim standartları uygulanır.
 • Tüm iş ortaklarıyla açık iletişim ve karşılıklı güven duyan ilişkiler kurulur. İş ortaklarının şeffaf olarak firma değerlerine uygun davranmaları beklenir.
 • İçinde olunan ve beslenilen toplum için Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları benimsenir ve bunlara katkı verilir. Sosyal ve çevresel konularda toplum desteklenir. İçinde bulunulan topluma ve ekosisteme şirket sorumluluğu gereği çalışanlarla yardım aktiviteleri ve destekler sunulur.
 • Hiçbir siyasi parti, siyasi görüş ve çıkar doğrudan ve dolaylı olarak desteklenmez.
 • Sürdürülebilir çevre anlayışına sahip olarak şirket değerlerinden birisi olan Sorumluluk değeri ışığında çevresel tüm mevzuatın ötesinde yükümlülükler yerine getirilir.
 • Tüm işlerde rekabet teşvik edilir, tüm rekabet hukukuna uygun davranılır ve tüm iş ortaklarından buna uyum beklenir.
 • Rüşvet ve Yolsuzluğun şirketimiz iş yapışında asla yeri yoktur. Hiçbir çalışan bunu teklif edemez ve kabul edemez. Rüşvet teklif edildiğinde derhal reddedilir ve raporlanmalıdır. Tüm iş kayıtları tam ve net olarak ilgili işlemi yansıtır.
 • Şirket içinde çıkar çatışmalarına müsaade edilmez. Yanlış anlaşılmalara sebebiyet verecek ağırlama, hediye verme vb. müsaade edilmez.
 • Şirketimiz içindeki tüm bilgilerin gizliliğini sağlar, üçüncü kişi ve kuruluşlarla paylaşmaz. Paydaş bilgilerini KVKK' ya uygun olarak işler, tüm mevzuatlara uyar.

Şirket olarak etik iş yapma biçiminin anahtarı olan tüm bu ilkeler doğrultusunda, yasalar ve mevzuatlarla uyum içerisinde, sorumluluklarımızın gereklerini yerine getiririz. Etik uygunluğunun sağlanması açısından etik sistematiği sağlıklı bir şekilde işletilmesi güvence altına alınmıştır. Tüm paydaşların etik ihlal bildirimlerini yapanların mağdur olmamaları için gizlilik içinde yapılması ve etik işlemlerinin gizlilik içinde yapılacağı garanti altına alınmıştır.

Detaylı Bilgi İçin Lütfen Bizi Arayınız.